آتریسا جووون؛؛؛آتریسا جووون؛؛؛، تا این لحظه: 7 سال و 1 ماه و 3 روز سن داره
داداشیم؛ آرسام جون؛؛داداشیم؛ آرسام جون؛؛، تا این لحظه: 4 سال و 12 روز سن داره

پرنسس اردیبهشتی ما

اولین مسابقه ی آتریسا

خبر               خبر               خبر مامی واسه اولین بار عکسم رو واسه شرکت توی مسابقه گذاشته از همه ی خاله ها و عمو ها و دوست جونام که خیلی دوستشون دارم و همچنین از عمه های جیگرم و دایی جون جونام می خوام که بیان به این آدرس و یه رای خوشگل بهم بدن همه تون رو می بوسم بوس بوس من و مامی جونم از همه ی شما دوست جونام که اومدین و به من ابراز علاقه کردین ممنونیم میســـــــــــــــــــــــی متشکریم     ...
27 مرداد 1393
1