آتریسا جووون؛؛؛آتریسا جووون؛؛؛، تا این لحظه 6 سال و 3 ماه و 26 روز سن دارد
داداشیم؛ آرسام جون؛؛داداشیم؛ آرسام جون؛؛، تا این لحظه 3 سال و 3 ماه و 4 روز سن دارد

پرنسس اردیبهشتی ما

اولین مسابقه ی آتریسا

خبر               خبر               خبر مامی واسه اولین بار عکسم رو واسه شرکت توی مسابقه گذاشته از همه ی خاله ها و عمو ها و دوست جونام که خیلی دوستشون دارم و همچنین از عمه های جیگرم و دایی جون جونام می خوام که بیان به این آدرس و یه رای خوشگل بهم بدن همه تون رو می بوسم بوس بوس من و مامی جونم از همه ی شما دوست جونام که اومدین و به من ابراز علاقه کردین ممنونیم میســـــــــــــــــــــــی متشکریم     ...
27 مرداد 1393
1