آتریسا جووون؛؛؛آتریسا جووون؛؛؛، تا این لحظه: 7 سال و 2 ماه و 19 روز سن داره
داداشیم؛ آرسام جون؛؛داداشیم؛ آرسام جون؛؛، تا این لحظه: 4 سال و 1 ماه و 28 روز سن داره

پرنسس اردیبهشتی ما

اولین برف بازی من (( آذر 95 ))

این هفته خیلی هوا سرد شده؛ خیلی.......... حتی مهدکودکمون هم تعطیل شد، آخه خیلی سرد بود پریروز هم اولین برف اومد و همه جا رو یه کوچولو سفید کرد از اون روز همش به بابایی میگفتم پس کی منو می بری برف بازی بابایی هم میگفتش که عشق من جمعه میریم گردنه،فکر کنم تا اون روز همش آب شده باشه خب امروز جمعه بود و رفتیم ببینیم چه خبره؟؟؟ وووووووووواو هوا خیلی باحال بود، اینجا آفتابی و سرد ولی گردنه برفی و سرد بود کلی خواهش کردم تا منو بردن برف بازی کنم آخه مامی جونم میگفتش یه وقت سرما نخوری عشقم اینجوری شد که من و بابایی رفتیم بیرون و مامانی و آرسام جونمم تو ماشین ما رو نگاه میکردن البته داداشی همش خوا...
5 آذر 1395
1