آتریسا جووون؛؛؛آتریسا جووون؛؛؛، تا این لحظه: 7 سال و 2 ماه و 18 روز سن داره
داداشیم؛ آرسام جون؛؛داداشیم؛ آرسام جون؛؛، تا این لحظه: 4 سال و 1 ماه و 27 روز سن داره

پرنسس اردیبهشتی ما

5 ساله شدم

5 ساله شدم امروز تولدم رو تو مهدم گرفتم، عااااااالی بود؛ خیلی خوش گذشت مررررررسی مامی، مرررررررسی بابایی مرسی خانم پسندیده عزیزم؛ مرسی گلنار جونم؛ مرسی سمیه جونم؛ مرسی رویا جونم؛ مرسی بطول جونم مامی چند تا عکس از امروز میذاره، بقیه رو بعدا میذاره امروز من و مهرسا جونم با بقیه ی دوستام ...
4 ارديبهشت 1397
1