آتریسا جووون؛؛؛آتریسا جووون؛؛؛، تا این لحظه: 7 سال و 1 ماه و 3 روز سن داره
داداشیم؛ آرسام جون؛؛داداشیم؛ آرسام جون؛؛، تا این لحظه: 4 سال و 12 روز سن داره

پرنسس اردیبهشتی ما

آتریسا جون 57 روزگی

1392/3/30 15:20
نویسنده : آتریسا جون
1,260 بازدید
اشتراک گذاری

امروز واسه اولین بار مامانی جونم من و تو کالسکه گذاشت، که اول تو خونه بهش عادت کنم بعد باهاش برم بیرون!!!چشمک

پسندها (0)
شما اولین مشوق باشید!

نظرات (0)