آتریسا جووون؛؛؛آتریسا جووون؛؛؛، تا این لحظه 6 سال و 26 روز سن دارد
داداشیم؛ آرسام جون؛؛داداشیم؛ آرسام جون؛؛، تا این لحظه 3 سال و 4 روز سن دارد

پرنسس اردیبهشتی ما

مسافرت شمال

1396/3/30 17:25
نویسنده : آتریسا جون
459 بازدید
اشتراک گذاری

نیمه ی خرداد رفتیم شمال

خیلی خوش گذشتبغلپارسال که داداشی خیلی کوچولو بود؛ نشد بریم؛ منم که عاشق دریا و شن بازی کنار دریامبغلواسه همین خیلی دوست داشتم؛ همش از بابایی میخواستم بیایم شمال زندگی کنیمزیبا

آرسامی هم که اولین بار بود می اومد؛ فکر کنم اونم دوست داشتبغل

با بابایی جونم دو سه بار رفتیم آب بازی؛ چقدر کیف دادزیبا بعدشم می اومدم و شن بازی میکردمزیبا

اینجوریعینک

پل چوبی خوشگل رنگی رنگی؛ بابلسر

خیلی خوشگل بودچشمک

نمک آبرود؛ با تله کابین رفتیم بالا تا رسیدیم به این جنگلای زیبازیبا

وااای که مامانی چقدر ترسید؛ من اصلا نمی ترسیدمزیبا

خب دیگه اومدیم پایینبغل

آتیــــــــــــــــشم دیگهخنده

سلفی من و باباییبغل

رفتیم شهربازیزیبا

اینجا هم مشهد بودیمبغل

پسندها (0)
شما اولین مشوق باشید!
نظرات (0)

مطالب پیشنهادی از سراسر وب