آتریسا جووون؛؛؛آتریسا جووون؛؛؛، تا این لحظه 6 سال و 26 روز سن دارد
داداشیم؛ آرسام جون؛؛داداشیم؛ آرسام جون؛؛، تا این لحظه 3 سال و 4 روز سن دارد

پرنسس اردیبهشتی ما

میرم کلاس آی مت

1396/5/24 17:16
نویسنده : آتریسا جون
489 بازدید
اشتراک گذاری

امروز دومین جلسه ی کلاس آی مت بودچشمک

خیلی خوب بود؛ دوستش دارم

همش میگم:

I Love mathemates

بعدش میگم: یعنی من ریاضی رو دوست دارم

امروز بعد از تمام شدن کلاسبغل

مرررسی مامی جونمبوس

مررررسی بابایی جونمبوس

مرررسی داداشیمبوس

پسندها (0)
شما اولین مشوق باشید!
نظرات (0)

مطالب پیشنهادی از سراسر وب