آتریسا جووون؛؛؛آتریسا جووون؛؛؛، تا این لحظه 6 سال و 3 ماه و 26 روز سن دارد
داداشیم؛ آرسام جون؛؛داداشیم؛ آرسام جون؛؛، تا این لحظه 3 سال و 3 ماه و 4 روز سن دارد

پرنسس اردیبهشتی ما

جشن تولد بابایی و جشن هالووین

1397/8/26 18:41
نویسنده : آتریسا جون
323 بازدید
اشتراک گذاری

تولد بابایی 5 آبان بود؛ من و مامی هم تصمیم گرفتیم که تم تولد بابایی رو هالووین بدیمچشمک

اینجوری شد که تولد بابایی من این مدلی شدجشن

هنر مامی منه دیگهبغل

هر دو تا آموزشگاه زبان من جشن هالوین رو برگزار کردن

جشن هالوین بعدی

لباس و کلاهم؛ هنر مامی جونمهبوس

پسندها (0)
شما اولین مشوق باشید!

نظرات (0)